launch

आम्ही एका नव्या संस्थेचा श्रीगणेशा करतो आहोत. जागतिक मराठी संस्था

जगभरातील मराठींना त्यांच्या कल्याणासाठी, संस्कृतीसाठी आणि वारशासाठी एकत्र आणणारा एक अग्रगण्य उपक्रम

आपली उद्दिष्टे आणि प्रभाव

जगभरातील मराठी समुदायांना सशक्त बनवणे, त्यांच्या मुळाशी असलेले त्यांचे नाते घट्ट करणे आणि आपुलकीची भावना वाढवणे हे आमच्या ध्येयाचे केंद्रस्थान आहे. आमची उद्दिष्टे सांस्कृतिक कार्यक्रम, शैक्षणिक कार्यक्रम आणि भाषा संवर्धनाच्या प्रयत्नांसह विविध उपक्रमांचा समावेश करतात. आमच्या सदस्यांना आणि व्यापक समुदायाला गुंतवून ठेवणाऱ्या विविध कार्यक्रमांद्वारे मराठी कला, साहित्य आणि परंपरा साजरे करण्याचे आमचे ध्येय आहे. आमच्या कार्याचा प्रभाव आमच्या संस्थेच्या पलीकडे आहे, मराठी व्यक्तींचे जीवन समृद्ध करणे, सांस्कृतिक बंध मजबूत करणे आणि समविचारी उत्साही लोकांचे जागतिक नेटवर्क तयार करणे. या प्रयत्नांतून, “जागतिक मराठी संस्था परिषद” मराठी संस्कृती आणि वारशाच्या जगात एक गहन आणि चिरस्थायी बदल घडवून आणत आहे.

Our Mission

सहकार्य, शिक्षण, वित्त आणि सांस्कृतिक संरक्षण याद्वारे भारताबाहेरील वसाहतींना सक्षम बनवा. विविध मराठी संस्थांची एकत्रित युती म्हणून, आम्ही अर्थपूर्ण सकारात्मक बदलाच्या उद्देशाने एकत्रित शहाणपण आणि संसाधनांसह सामायिक आव्हानांना सामोरे जातो.

Our Approach

आमच्या कार्यपद्धतीमध्ये भारताबाहेरील जागतिक वस्त्यांमध्ये अंतर भरून काढण्यासाठी आणि जोडण्या वाढवणाऱ्या लक्ष्यित उपक्रमांचा समावेश आहे. मराठी संस्कृतीचे जतन करण्यापासून ते शिक्षणाच्या संधी, आर्थिक कल्याण, आरोग्य अभियान आणि सामाजिक प्रभाव प्रकल्पांपर्यंत, आमचे प्रयत्न भारताबाहेर ‘वस्ती’च्या विविध आकांक्षा पूर्ण करतात.

Highlighting the Leadership Team

Our organization is steered by a dedicated and visionary leadership team, comprised of individuals who share a common zeal for advancing Marathi culture. The Global Lead, Prasad Keskar leads the charge, providing strategic direction and fostering collaboration. The Co-lead , Anil Nene, works tirelessly to ensure the organization’s day-to-day operations run smoothly. Our Board of Directors, including Sandeep Dixit, President of BMM North America, plays a pivotal role in shaping our initiatives and securing our future. Together, this leadership team brings a wealth of experience, skills, and a deep understanding of Marathi heritage, working tirelessly to drive our mission forward.

Empower Marathi communities across the globe

By harnessing collective strength, we forge a resilient community of मराठी settlements outside of India . Join us on this journey of empowerment, unity, and progress.

SUBSCRIBE

Stay Connected