या वेळची स्मरणिका – मालवणी

माणसांचे लोंढेच्या लोंढे एकाच दिशेक चालले हत , ती माणसा अगदी छान छान कपडे घालून खयतरी निघाली असत , त्या सगळ्यांच्या चेहऱ्यावर कसलोतरी उत्साह उतू चाललो हा, तुमका वाटात ह्या सगळा पुण्या मुंबईत चालला असात पण ता तसा नसा हा  , ह्या सगळा तुमका बघाक मिळात सिलिकॉन व्हॅली मधल्या गणपती बाप्पाच्या उत्सवात! तुमका ह्याच्यावरूनच अंदाज येईत कि आपली मराठी संस्कृती किती रुजली हा अमेरिकेत !

अहो , तुमका सांगताव हकडच्या होळीएक पण आपल्या लोकांच्या जोडीएन हकडची भारतातली नसलेली माणसा पण एकमेकांका  रंग लावतंत , ‘झिंगाट’ च्या गाण्यावर नाचतत , बास्केटबॉलसारख्या खेळाच्या सुरुवातीक  ढोल ताशाची जोरदार सलामी देतत ….. ह्या  सगळा  बघल्यावर  भारतीय संस्कृतीचो  रंग अमेरिकेक लागल्याची खात्रीच पटता.

ह्या अनोख्या वाटेवरना वाटचाल करताना मराठी माणसाक  अमेरिकेचो  रंग लागलो नसतो  तरच नवल. मराठी माणसान पण अमेरिकेच्या रंगात स्वतःचो रंग मिसळलो असा. दोन संस्कृतीमधला  “जे जे उत्तम उदात्त उन्नत” ता ता  उचलल्यानी  आणि आपलो  एक वेगळोच  रंग तयार केल्यानी . ह्या वाटचालीकच  मध्यवर्ती ठेवूनच  ह्या  वेळच्या स्मरणिकेचो विषय असा.

मराठी माणसाला अमेरिकेचा रंग : अमेरिकेला मराठी माणसाचा रंग.

अमेरिकन संस्कृतीतले  प्रथा सण उत्सव, हयली जीवनशैली आत्मसात करत असताना मराठी माणसान या जीवनपद्धतीक  कधी मराठी साज चढवल्यान तर कधी मराठी सणांची अमेरिकन आवृत्ती उदयास आणल्यान . कधी मराठी पदार्थांका  अमेरिकन रूप दिल्यान , तर कधी अमेरिकन पदार्थांनी सणासुदीच्या पानात जागा मिळवल्यान . आपले क्रिकेट सारखे खेळ, आपले खाद्यपदार्थ अमेरिकेत आता बघात तिकडे आपला  स्वतःचा अस्तित्व दाखवू लागले हत .

मॉप लोकांनी  मराठीचा नाव जागतिक स्तरावर नेऊन ठेवलेला असा . जगभर वापरल्या जाणाऱ्या अद्ययावत टेक्नोलॉजीच्या विश्वात अमेरिकन लोकांच्या खांद्याक  खांदो  लावून मराठी माणसान उल्लेखनीय काम केलेला  असा . स्वतःच्या सामाजिक जबाबदारीचा भान ठेवून हयल्या सामाजिक आणि सांस्कृतिक वर्तुळात पण  मराठी माणसान स्वतःचा  योगदान दिलेला असा .

तर…अश्या ह्या  अमेरिकन – मराठी माणसाच्या वाटचालीचे हलके फुलके दर्शन घडवणारी स्मरणिका आम्ही तयार करताव . ही स्मरणिका सजवूक  तुम्ही सगळ्यांनी भाग घेवूकच होयो . अमेरिकेतल्या मराठी माणसाचा प्रतिबिंब जगभर उमटणार असा . कारण आम्ही ही स्मरणिका इबुक आणि ऑडीयो बुकच्या रुपात पण  उपलब्ध करून देणार असाव .

आणि हो…! ही स्मरणिका तुम्ही न विसरता एक अविस्मरणीय ठेवा म्हणून घरी घेऊन जातलास ह्याच्याकरता  स्मरणिका टीमनी  ३-४ खास गोष्टी केलेल्यानी असत . अहं ….त्या आम्ही तुमका आत्ता सांगतालाव नाय पण तुमका आवडतील मात्र नक्की हा !

 


How can we help you?