या वेळची स्मरणिका – कोल्हापुरी

या वेळची स्मरणिका – कोल्हापुरी

बघतायसा न्हवं, येवढी मान्सं भरभरून एका दिशेनी निगाल्याती! भारीतली कापडं करून येवढं.  लगाबग्गा मानसं एकाच ठिकानी निगाल्याती, तोंडंकशी फुलावानी फुलल्याती! आनी ह्यो काय पुण्या-मुंबईतला देखावा न्हाई राव! ही अशी हज्जारो मान्सांची गर्दी जमते अमेरिकेत, तीबी सिलिकॉन व्हॅलीत, आपल्या गणपती बाप्पाच्या…