Online registration

Online registration

आठवणी १९९९ च्या अधिवेशनाच्या ऑन लाइन रजिस्टेशन ची सुरुवात करणारे अधिवेशन १९९९ चे अधिवेशन झाले तेव्हा  What’s up, face book, google meet, zoom, ह्या आताच्या लोकप्रिय बालकांचा जन्म झाला नव्हता.तेव्हा घरीच सगळ्या मिटींग, व कामे हेात होती.” In person” सतत…