सुवर्ण स्मृती

सुवर्ण स्मृती

आठवणी १९९९ च्या अधिवेशनाच्या सांगत आहेत त्या वेळचे महाराष्ट्र मंडळाचे अध्यक्ष श्री. प्रकाश भालेराव काका…… १९९७ बोस्टनच्या बृहन महाराष्ट्र मंडळाच्या अधिवेशनानंतर मी, सुहास पाटील आणि तेव्हाचे बृहन महाराष्ट्र मंडळाचे अध्यक्ष गप्पा मारत होतो. मी सहज म्हणालो की,”आम्हाला आवडेल बे एरिया…
 तिन्ही वेळेचे जेवण

तिन्ही वेळेचे जेवण

१९९९ सालचे सॅन होजे येथील बृहन्महाराष्ट्र मंडळाचे अधिवेशन तिन्ही वेळेचे जेवण देण्याची प्रथा सुरू करणारे अधिवेशन १९९७ साली बोस्टन येथील बृहन्महाराष्ट्र मंडळाचे आठवे अधिवेशन जुलै महिन्यात पार पडले आणि नववे अधिवेशन सिलिकॉन व्हॅलीत भरणार अशी घोषणा बृहन महाराष्ट्र मंडळाने ऑक्टोबर…