मुखपृष्ठ स्पर्धा

सप्रेम नमस्कार, पुढील वर्षी, जून २०२४ मध्ये होणाऱ्या बृहन्महाराष्ट्र मंडळाच्या अधिवेशनानिमित्त निघणाऱ्या स्मरणिकेसाठी मुखपृष्ठ स्पर्धा जाहीर करताना आम्हाला आनंद होत आहे. स्मरणिकेचा विषय मुखपृष्टामधून प्रतीत व्हावा अशी अपेक्षा आहे. मुखपृष्ठाकरता फक्त चित्र अपेक्षित आहे. स्मरणिका शीर्षक आणि घोषवाक्य मुखपृष्ठावर घालण्याचे काम स्मरणिका टीम करेल.

रोख पारितोषिक - $251

स्पर्धेच्या अटी:

 • विषय: मराठी माणसाला अमेरिकेचा रंग; अमेरिकेला मराठी माणसाचा रंग
 • स्मरणिका शीर्षक: झेप
 • स्मरणिका घोष वाक्य: गाठलय थेट गोल्डन गेट
 • प्रतिमा परिमाण (image requirements) :
  • Dimensions: 8.75 inches x 11.5 inches
  • Resolution: 300dpi
  • Format: standard image formats – tiff, jpg, etc.
  • Max file size: 100MB
  • स्पर्धेचा कालावधी: जुलै ०१, २०२३ – सप्टेंबर १7, २०२३

प्रश्न किंवा सूचना असल्यास खालील पत्त्यावर ई-मेल करू शकता : smaranika@bmm2024.org

BROWSE Other Competitions