स्मरणिका – बालविभाग

साहित्य पाठवा स्मरणिका - बालविभाग

बालमित्र-मैत्रिणिनो,  बे एरिया कॅलिफोर्निया इथे होणाऱ्या BMM2024 अधिवेशनाच्या निमित्ताने आपण तयार करत आहोत एक स्मरणिका! तुम्हाला या स्मरणिकेत तुमच्या कविता, चित्रं, किंवा भाषणं यापैकी काही छापून आलं, ई-बुक किंवा ऑडिओ बुक मध्ये प्रकाशित झालं तर आवडेल ना?  मग पटापट खाली दिलेले विषय वाचा आणि त्यांना अनुसरून  तुमचं साहित्य आम्हाला नक्की पाठवा.

साहित्य स्वीकारण्याचा कालावधी:  १ ऑगस्ट २०२३ – ३१ ऑक्टोबर २०२३

smaranika-bal
चित्र - डॉ . राजेंद्र चव्हाण
विषय १

चित्रकला – मी पाहिलेलं अमेरिकेतील प्रसिद्ध ठिकाण
६ ते १० वर्षे या वयोगटातील मुलांनी, त्यांनी पाहिलेल्या अमेरिकेतील एखाद्या प्रसिद्ध ठिकाणाचं चित्र काढायचं आहे. नायगारा, ग्रँड कॅनियन, डिस्नीलँड किंवा त्यांना आवडलेलं कोणतही! काही निवडक चित्रे छापील अंकात व ई-बुक मध्ये प्रकाशित होतील.

 • File format : .png /.jpg /.pdf
 • Photo Specs: 16 x 11.5 sq cm 300 ppi /dpi
 • File size: Less than 10MB
विषय २

कॉमिक स्ट्रीप – मी मराठी बोलताना होणाऱ्या गमती
११ ते १४ वर्षे या वयोगटातील मुलांनो, तुम्ही जेव्हा मराठी बोलता, तेव्हा काही गमती होतात का ? या गमती कॉमिक स्ट्रीप मधून आम्हाला दाखवा. ३ ते ५ पॅनेल्स वापरू शकता. चित्र रंगीत असावीत. संवाद मराठीतून लिहिलेले असावेत. कॉमिक स्ट्रीप हाताने पेपर वर चितारलेली किंवा डिजिटल माध्यमातून केली तरीही चालेल. निवडक स्ट्रीपस छापील अंकात व ई बुक मध्ये प्रकाशित होतील.

 • File format: .png /.jpg /.pdf
 • Photo Specs: 16 x 11.5 sq cm 300 dpi
 • File size: Less than 10MB
विषय ३

कविता – माझी आई /माझे बाबा /माझे आजोबा /माझी आजी /माझी शाळा 
६ ते १० वर्षे या वयोगटातील मुलांनी, यापैकी कोणत्याही एका विषयावर १०-१२ ओळींची कविता करून ती कविता म्हणायची आहे. मुलांच्या आवाजातील .mp3 format मधील file आम्हाला पाठवायची आहे. क्लिप मधील आवाज, उच्चारण, आणि ऑडिओ क्वालिटी स्पष्ट असावी.  काही निवडक कविता ऑडिओ बुक मध्ये प्रकाशित होतील.

 • File format : .mp3
 • Duration: ४५ – ६० सेकंद
विषय ४

वक्तृत्व – जगभरात इंटरनेट बंद झालं तर /सगळे सुपरहिरोज खरे झाले तर / २५ वर्षांनंतर निसर्ग कसा असेल
११ ते १४ वर्षे या वयोगटातील मुलांनी यापैकी कोणत्याही एका विषयावर  ३ ते ४ मिनिटं बोलायचं आहे. याची .mp3 format मधील file आम्हाला पाठवायची आहे . वेळ ३ ते ४ मिनिटे. क्लिप मधील आवाज, उच्चारण, आणि ऑडिओ क्वालिटी स्पष्ट असावी. निवडक भाषणे ऑडिओ बुक मध्ये येतील.

 • File format : .mp3
 • Duration: ३-४ मिनिटे
 • तुम्ही उत्तर अमेरिका किंवा कॅनडा चे रहिवासी असाल तर ह्यात सहभागी होऊ शकता.
 • कविता /चित्र /कॉमिक स्ट्रीप /वक्तृत्व किंवा इतर पाठवलेले साहित्य तुमचे स्वतःचे असावे.
 • सर्व साहित्य अधिकार मुक्त असावे आणि पूर्व प्रकाशित नसावे.
 • ६ ते १० वयोगटातील मुले चित्र आणि कविता दोन्हीमध्ये प्रवेशिका पाठवू शकतात.
 • ११ ते १४ वयोगटातील मुले कॉमिक स्ट्रीप आणि वक्तृत्व या दोन्हीमध्ये  प्रवेशिका पाठवू शकतात.
 • प्रत्येक स्पर्धेसाठी एक google फॉर्म भरावा.
 • तुमच्या प्रवेशिका दिनांक १ ऑगस्ट २०२३ – ३१ ऑक्टोबर २०२३ पर्यंत पाठवा. या नंतर पाठवलेल्या प्रवेशिका  स्वीकारल्या जाणार नाहीत .
 • विषयांना धरून पाठविलेल्या साहित्याला प्राधान्य देण्यात येईल.
 • साहित्य प्रकाशनाचे सर्व अधिकार स्मरणिका मंडळाकडे राखीव राहतील.
 • आवश्यकतेनुसार मूळ संकल्पनेला धक्का न लावता संपादनाचे अधिकार स्मरणिका मंडळाकडे राखीव राहतील.
 • Any material submitted for consideration of the Smaranika team may be published as per the terms below.
 • Only the original author may submit content to the Smaranika team. The author shall be deemed to have sole and  exclusive ownership of the submitted content and to all corresponding copyrights.
 • The Smarnika team reserves right to make edits insofar as  ormatting the content is concerned to facilitate its publication the content retaining the core idea of the content.
 • The Smaranika team reserves the rights to select the medium/media for publication medium.
 • The Smaranika team does not guarantee the publication of material is no guarantee that the material will be  published in a specific or any medium at all, Smaranika team reserves rights to decide to publish it or not in any of the medium or not.
 • The Smaranika team may in its sole discretion, keep certain material as standby in the event that it is becomes possible to publish such standby material at a later date.
 • The content is not pre-published and is free of any copyrights. The Smaranika team’s decisions in all respects shall be final including its decisions relating to the selection of material for publication, the font, the formatting, etc.
विषय
विषय १

चित्रकला – मी पाहिलेलं अमेरिकेतील प्रसिद्ध ठिकाण
६ ते १० वर्षे या वयोगटातील मुलांनी, त्यांनी पाहिलेल्या अमेरिकेतील एखाद्या प्रसिद्ध ठिकाणाचं चित्र काढायचं आहे. नायगारा, ग्रँड कॅनियन, डिस्नीलँड किंवा त्यांना आवडलेलं कोणतही! काही निवडक चित्रे छापील अंकात व ई-बुक मध्ये प्रकाशित होतील.

 • File format : .png /.jpg /.pdf
 • Photo Specs: 16 x 11.5 sq cm 300 ppi /dpi
 • File size: Less than 10MB
विषय २

कॉमिक स्ट्रीप – मी मराठी बोलताना होणाऱ्या गमती
११ ते १४ वर्षे या वयोगटातील मुलांनो, तुम्ही जेव्हा मराठी बोलता, तेव्हा काही गमती होतात का ? या गमती कॉमिक स्ट्रीप मधून आम्हाला दाखवा. ३ ते ५ पॅनेल्स वापरू शकता. चित्र रंगीत असावीत. संवाद मराठीतून लिहिलेले असावेत. कॉमिक स्ट्रीप हाताने पेपर वर चितारलेली किंवा डिजिटल माध्यमातून केली तरीही चालेल. निवडक स्ट्रीपस छापील अंकात व ई बुक मध्ये प्रकाशित होतील.

 • File format: .png /.jpg /.pdf
 • Photo Specs: 16 x 11.5 sq cm 300 dpi
 • File size: Less than 10MB
विषय ३

कविता – माझी आई /माझे बाबा /माझे आजोबा /माझी आजी /माझी शाळा 
६ ते १० वर्षे या वयोगटातील मुलांनी, यापैकी कोणत्याही एका विषयावर १०-१२ ओळींची कविता करून ती कविता म्हणायची आहे. मुलांच्या आवाजातील .mp3 format मधील file आम्हाला पाठवायची आहे. क्लिप मधील आवाज, उच्चारण, आणि ऑडिओ क्वालिटी स्पष्ट असावी.  काही निवडक कविता ऑडिओ बुक मध्ये प्रकाशित होतील.

 • File format : .mp3
 • Duration: ४५ – ६० सेकंद
विषय ४

वक्तृत्व – जगभरात इंटरनेट बंद झालं तर /सगळे सुपरहिरोज खरे झाले तर / २५ वर्षांनंतर निसर्ग कसा असेल
११ ते १४ वर्षे या वयोगटातील मुलांनी यापैकी कोणत्याही एका विषयावर  ३ ते ४ मिनिटं बोलायचं आहे. याची .mp3 format मधील file आम्हाला पाठवायची आहे . वेळ ३ ते ४ मिनिटे. क्लिप मधील आवाज, उच्चारण, आणि ऑडिओ क्वालिटी स्पष्ट असावी. निवडक भाषणे ऑडिओ बुक मध्ये येतील.

 • File format : .mp3
 • Duration: ३-४ मिनिटे
नियम
 • तुम्ही उत्तर अमेरिका किंवा कॅनडा चे रहिवासी असाल तर ह्यात सहभागी होऊ शकता.
 • कविता /चित्र /कॉमिक स्ट्रीप /वक्तृत्व किंवा इतर पाठवलेले साहित्य तुमचे स्वतःचे असावे.
 • सर्व साहित्य अधिकार मुक्त असावे आणि पूर्व प्रकाशित नसावे.
 • ६ ते १० वयोगटातील मुले चित्र आणि कविता दोन्हीमध्ये प्रवेशिका पाठवू शकतात.
 • ११ ते १४ वयोगटातील मुले कॉमिक स्ट्रीप आणि वक्तृत्व या दोन्हीमध्ये  प्रवेशिका पाठवू शकतात.
 • प्रत्येक स्पर्धेसाठी एक google फॉर्म भरावा.
 • तुमच्या प्रवेशिका दिनांक १ ऑगस्ट २०२३ – ३१ ऑक्टोबर २०२३ पर्यंत पाठवा. या नंतर पाठवलेल्या प्रवेशिका  स्वीकारल्या जाणार नाहीत .
 • विषयांना धरून पाठविलेल्या साहित्याला प्राधान्य देण्यात येईल.
 • साहित्य प्रकाशनाचे सर्व अधिकार स्मरणिका मंडळाकडे राखीव राहतील.
 • आवश्यकतेनुसार मूळ संकल्पनेला धक्का न लावता संपादनाचे अधिकार स्मरणिका मंडळाकडे राखीव राहतील.
Terms and Conditions
 • Any material submitted for consideration of the Smaranika team may be published as per the terms below.
 • Only the original author may submit content to the Smaranika team. The author shall be deemed to have sole and  exclusive ownership of the submitted content and to all corresponding copyrights.
 • The Smarnika team reserves right to make edits insofar as  ormatting the content is concerned to facilitate its publication the content retaining the core idea of the content.
 • The Smaranika team reserves the rights to select the medium/media for publication medium.
 • The Smaranika team does not guarantee the publication of material is no guarantee that the material will be  published in a specific or any medium at all, Smaranika team reserves rights to decide to publish it or not in any of the medium or not.
 • The Smaranika team may in its sole discretion, keep certain material as standby in the event that it is becomes possible to publish such standby material at a later date.
 • The content is not pre-published and is free of any copyrights. The Smaranika team’s decisions in all respects shall be final including its decisions relating to the selection of material for publication, the font, the formatting, etc.

BROWSE Other Competitions